Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Wzmocnienie JSW


Spółki Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1 z grupy kapitałowej Famur podpisały z Jastrzębską Spółką Węglową umowę sprzedaży 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz). Wartość transakcji to 204 mln zł.

PBSz posiada kompetencje w zakresie projektowania i budowy szybów. Spółka realizuje projekty dla polskiego górnictwa. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: www.money.pl/gielda/spolki-famuru-zawarly-umowe-na-sprzedaz-pbsz-na-rzecz-jsw-za-204-mln-zl-6383011938461825a.html