Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Bank Millennium przejmuje Euro Bank


Bank Millennium poinformował, że podpisał z SG Financial Services Holdings, spółką zależną Société Générale, umowę nabycia 99,787 proc. akcji Euro Banku za cenę 1,8 mld zł.

Bank Millennium przejmie Euro Bank razem z portfelem kredytów frankowych. Po zamknięciu transakcji zostanie jednak zawarta dodatkowa umowa zwalniająca Millennium z odpowiedzialności i gwarancji dotyczących portfela w CHF. Do sfinalizowania umowy konieczne będzie jeszcze uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego, a także zawiadomienie przez Banco Comercial Português (będącego akcjonariuszem większościowym Banku Millennium) Europejskiego Banku Centralnego.  Zgodnie z planem transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale 2019 r. po czym nastąpi fuzja prawna obu banków. Połączenie operacyjne Banku Millennium i Euro Banku planowane jest na czwarty kwartał 2019 r.

Bank Millennium obsługuje ok. 2,3 mln klientów, a Euro Bank 1,5 mln. Pierwszy z banków miał 359 placówek na terenie kraju, a drugi 250. Gdyby dziś doszło do fuzji, połączony bank dysponowałby siecią 609 oddziałów, co pod tym względem zapewniałoby mu trzecią pozycję na rynku (za PKO BP i Pekao). Na koniec II kwartału 2018 r. Bank Millennium zatrudniał pracowników na 5,5 tys. etatach, a Euro Bank na 2,7 tys., co daje łącznie czwartą pozycję na rynku (za PKO BP, Pekao i BZ WBK).

Źródło: www.bankier.pl/wiadomosc/Bank-Millennium-przejmuje-Euro-Bank-7624079.html