Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Grupa Azoty planuje przejęcie spółki Goat TopCo GmbH


Grupa Azoty 6 września 2018 r. zawarła ze spółką Goat Netherlands B.V. warunkową umowę sprzedaży 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH w Münster.Niemiecki Federalny Urząd ds. Karteli- niemiecki organ antymonopolowy udzieli zgody na zawarcie transakcji, zakładając, że nie wyniesie ona więcej niż ok. 1miliard złotych

Inwestycja ta pozwoli Grupie Azoty wzmocnić pozycję międzynarodową na rynku agro, a działanie w obszarze nawozów specjalistycznych umożliwi łatwy dostęp do innowacyjnych technologii i unikatowego know-how.

Goat TopCo to spółka holdingowa,której główną firmą operacyjną jest Compo Expert w Münster, jeden z największych na świecie producentów nawozów specjalistycznych. Campo Expert w ubiegłym roku finansowym zanotowała przychody na poziomie 333 mln euro,osiągając wynik EBITDA w wysokości 30 mln euro.

Więcej na:

chemia.wnp.pl/grupa-azoty-ma-zgode-na-przejecie-spolki-goat-topco,331687_1_0_0.html