Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Aplisens kupił aparatury kontrolno-pomiarowe


Aplisens kupił 100 proc. udziałów spółki Czah-Pomiar, która jest producentem czujników do pomiaru temperatury. Czah-Pomiar wykazał rentowność zysku netto w pierwszym półroczu 2018 r. na poziomie 10 proc. a przychody ze sprzedaży na poziomie 4,8 mln zł. Grupa Aplisens widzi w transakcji przede wszystkim możliwość wejścia w dotychczas nieobsługiwany rynek. Transakcja wyceniana jest na ponad 1,5 mln zł i jest podzielona na dwie raty, z czego druga będzie uzależniona od zrealizowanej sprzedaży Czah-Pomiar.

Więcej na:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Aplisens-kupil-spolke-Czah-Pomiar-z-branzy-aparatury-kontrolno-pomiarowej-7613446.html