Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Skarbiec na drodze do przejęcia Trigona


Skarbiec TFI podpisał 30.08.2018 r. wieloetapową umowę, której rezultatem ma być przejęcie części funduszy Trigona. Umowa przewiduje strategiczną współpracę zmierzającą do przejęcia zarządzania portfelami wybranych funduszy inwestycyjnych. Pozwoli to Towarzystwu poszerzyć oferty oraz wzrost aktywów pod zarządzanie. Skarbiec TFI przede wszystkim celuje w rynki zagraniczne, a silniejsza i większa organizacja ma w tym pomóc. Istotnym elementem umowy są negocjacje mające na celu wypracowania modelu finansowego podziału dochodu lub poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Realizacja umowy będzie przebiegać etapami, tak aby ciągłość działania obu firm nie była zaburzona.

Więcej na:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Skarbiec-chce-przejac-czesc-funduszy-Trigona-7612073.html