Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Portugalskie Jeronimo Martins powiększy się o Optimum Mark


24 lipca 2018 r. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Optimum Mark podpisały plan połączenia Spółek. Zakłada on, że całość majątku zostanie przeniesiony na Jeronimo Martins w zamian za akcje. Wynikiem transakcji ma być podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 8.321.412 akcji serii B o wartości 83.214.120 zł. Tym samym kapitał zwiększy się z 715.000.000 zł do 798.214.120 zł. Optimum Mark zajmuje się przede wszystkim dzierżawieniem własności intelektualnej, badaniem rynku i opinii publicznej, a także doradztwem podatkowym.

Więcej na:

http://www.dlahandlu.pl/detal/jeronimo-martins-przejmuje-spolke-optimum-mark,72596.html