Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Podsumowanie II Q roku 2018 na rynku M&A


Zgodnie z raportem Fordata drugi kwartał 2018 roku uległ spowolnieniu pod względem fuzji i przejęć w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (48 vs 57 w II Q 2017 r.). Inwestorze w dużej mierze byli zainteresowani sektorem technologicznym, mediami i telekomunikacją. W drugim kwartale największy odsetek sprzedających stanowili prywatni przedsiębiorcy, jednak było ich znacznie mniej niż w pierwszym kwartale 2018 r. (39 proc. vs 70 proc. w I Q 2018 r.). Duże zaangażowanie na rynku M&A widać nieprzerwanie ze strony Funduszy Private Equity. Są one obecne w każdej dziedzinie, z przewagą jednak dziedzin Media/IT/Telecom.

Choć sama ilość transakcji spadła to ich wartość pozostała na porównywalnym poziomie w porównaniu do pierwszego kwartału. Do największych transakcji zalicza się przejęcie przez BGŻ BNP Paribas banku Raiffeisen Polbank za 3,25 mld PLN. Pokazuje to wzrastający trend konsolidacyjny przedsiębiorstw, choć rynek jest wciąż silnie rozdrobniony. Wzrasta także zaangażowanie zagranicznych inwestorów. W porównaniu z pierwszym kwartałem odnotowano 8 procentowy wzrost.

Więcej na:

https://fordata.pl/blog/raport-ma-index-poland-2-kwartal-2q-2018/