Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Kioski Ruchu na pograniczu bankructwa


Kioski Ruchu niegdyś kojarzone z typowym miastem polski, są dzisiaj w tarapatach. Przemiany ustrojowe spowodowały, że Kioski z roku na rok słabły i zaczynały przynosić mierne zyski. Początek kryzysu przypisuje się 2010 r. po prywatyzacji. Od tego czasu Spółka nie osiągnęła zysku z działalności podstawowej a przychody malały. Dzisiaj firma zamierza sprzedać dział detaliczny, czyli 1700 kiosków należących do firm i 500 wynajmowanych.  To ponad 60 proc. przychodów Spółki. W celu sprzedaży stworzono dodatkową Spółkę – Ruch Detal S.A. Transakcja ma pomóc w finansowaniu i rozwoju pozostałej działalności.

Więcej na:

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23656462,kioski-ruchu-do-wziecia-wlasciciel-ma-tak-zla-sytuacje-ze.html