Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN przejmie Pesa


Pesa Bydgoszcz podpisała umowę regulującą zasady przejęcia udziałów przez PFR w maju 2018 r. Był to najważniejszy etap negocjacji a strony uzgodniły szczegółowe warunki nabycia przez fundusz inwestycyjny udziałów w spółce i formę dofinansowania. FIPP FIZAN jest Spółka działającą na rynku funduszy inwestycyjnych i jest podmiotem zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Po przejęciu udziałów PFR ma pełnić rolę inwestora kapitałowego poprzez długoterminowe finansowanie. PFR jest Spółką Skarbu Państwa i ma za zadanie wspierać polską gospodarkę, pomagać przy tworzeniu nowych miejsc pracy i zarządzać funduszami. Pesa Holding specjalizuje się przede wszystkim w produkcji, modernizacji i naprawie taboru szynowego. Transakcja zakupu udziałów jest już finalizowana a UOKiK wydał potrzebne zgody.

Więcej na:

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pesa-uokik-fundusz-inwestycji-polskich,170,0,2410666.html