Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Kiedy sprzedać biznes a kiedy prawa udziałów?


Nasz Parnter SZiP na swojej stronie http://szgp.pl/blog/sprzedaz-przedsiebiorstwa-praw-udzialowych/ opublikował interesujący artykuł o tym, jakie są różnice pomiędzy sprzedażą biznesu a sprzedażą praw udziałów oraz zwrócił uwagę na istotne aspekty prawne.

Nie jeden właściciel przedsiębiorstwa stał lub stanie przed wyborem: czy sprzedać biznes czy pozostawić i prowadzić go dalej. Jeżeli już dojrzeje do decyzji i zdecyduje się na wyjście z inwestycji pozostaje kluczowe pytanie. Jaka będzie forma prawna sprzedaży. Rozważane są dwa zasadnicze warianty – sprzedaż przedsiębiorstwa lub sprzedaż praw udziałów w spółce. W pierwszej kolejności należy jednak zrozumieć pojęcie przedsiębiorstwa, które definiuje się jako zespół składników materialnych (maszyny, nieruchomości, samochody) oraz niematerialnych (prawa autorskie, know-how, ect.) przeznaczonych doprowadzenia działalności. Może się zdarzyć, że przedsiębiorstwo ma kilka działalności (np. kilka sklepów) i wtedy mówimy o zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”). Prawa udziałów natomiast to swojego rodzaju uprawnienia, jakie wspólnik posiada względem spółki. W zależności od formy prawnej spółki będą to albo akcje (S.A.), albo udziały (Sp. z o.o.) lub ogół praw i obowiązków (Sp. J.).

Rozważając wyjście z inwestycji mamy więc dwie główne ścieżki do wyboru: sprzedaż biznesu lub sprzedaż prawa udziałów. Jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż przedsiębiorstwa to o kilku istotnych kwestiach należy pamiętać. Transakcja to nic innego jak sprzedaż wszystkich aktywów firmy. Nie jest to jednak jednoznaczne z przejściem wszystkich umów oraz z automatycznym przejęciem uprawnień administracyjnych (licencje, koncesje, ect.). Sprzedaż przedsiębiorstwa nie przenosi natomiast zobowiązań na kupującego, tylko powoduje, że odpowiedzialność jest solidarna i łączna między kupującym a sprzedającym.

W przypadku sprzedaż praw udziałów mamy dużą mniej skomplikowaną formę transakcji, biorąc pod uwagę skutki prawne. Przy transferze biznesu zmianie nie ulega właściciel. Jest nim spółka i tak też pozostaje. Także majątek pozostaje taki sam a wszelkie uprawnienia administracyjne, bądź zawarte umowy nie będą wymagały cesji, bo Spółka pozostaje stroną.

Jak widać oba warianty sprzedaży znacząco różnią się od siebie. Przy decyzji istotne jest zatem, aby rozważyć możliwie jak najwięcej aspektów prawnych, finansowych, podatkowych i dokonać szczegółowej analizy.

Więcej na:

http://szgp.pl/blog/sprzedaz-przedsiebiorstwa-praw-udzialowych/