Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Polenergia sprzedaję 50 proc. udziałów farm offshore do Equinor


Rozmowy wstępne miały miejsce w pierwszym kwartale 2018 r. Do podpisania rzeczywistej umowy realizacji inwestycji miało dojść jednak dopiero po spełnieniu dwóch warunków zawieszających realizację umowy. Pierwszy to uzyskanie zgody UOKiK a drugi to podwyższenie kapitału Spółki. Obydwa warunki zostały w niespełna dwa miesiące spełnione i pozwalają w dniu 22 maja 2018 r. na podpisanie właściwej umowy sprzedaży 50 proc. udziałów Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III na rzecz Equinor (dawniej Statoil).

Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III prowadzą projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1200 MW. Oprócz inwestycji offshore Grupa Polenergia prowadzi także projekty farm wiatrowych onshore o mocy 185 MW oraz projekty fotowoltaiczne o mocy 40 MW. Łączny zysk grupy w 2017 r. wynosił 38,9 mln zł i był niższy o 3,6 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.


Więcej na:

http://energetyka.wnp.pl/polenergia-sprzedaje-grupie-equinor-udzialy-w-spolkach-morskiej-energetyki-wiatrowej,323628_1_0_0.html