Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

PCC Exol i PCC Rokita będą rozwijać biznes także w Malezji


Nabycie udziałów jest związane z porozumieniem transakcyjnym podpisanym 10 lutego 2017 r. pomiędzy Elpis, Spółka zależna PCC Exol i PCCRokita a  Petronas Chemicals Group Berhad (PCG) w Malezji. Porozumienie miało na celu przygotowanie obu stron do ewentualnego rozpoczęcia produkcji oksyalkilatów w Malezji. Udziały PCC Oxyalkylates Malaysia zostały nabyte przez lokalną firmę ze względu na wymogi formalno-prawne Malezji w kwestii rejestracji podmiotów przez Spółki zagraniczne. PCG ma prawo nabyć 50 proc. udziałów w PCC w terminie dwóch lat od rozpoczęcia produkcji i dostaw oksyalkilatów. Nabycie 100 proc. udziałów przez Elpis w PCC Oxyalkylates Malaysia nie stanowi jednak o podjęciu decyzji o realizacji projektu.

Więcej na:

http://chemia.wnp.pl/pcc-exol-i-pcc-rokita-kupuja-w-malezji-spolke-za-1-7-zl,319128_1_0_0.html