Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

PKN Orlen przejmie Grupę Lotos


Obie Spółki podpisały w dniu 27 lutego list intencyjny, w którym się zobowiązały do przeprowadzenia rozmów mających na celu przeprowadzenie transakcji. Akcjonariuszem Grupy Lotos jest w dużej mierze (53,2 proc.) Skarb Państwa, który ma także udziały w PKN Orlen (27,5 proc.). Przejęcie miałoby nastąpić na poziomie 53,2 proc. od Skarbu Państwa tak, aby stworzyć silną Grupę odporną na wahania rynkowe oraz zdolną do lepszej konkurencji międzynarodowej. List intencyjny nie jest jednak wiążącym zobowiązaniem, choć akcje obu Spółek, po ogłoszeniu informacji, natychmiast poszły w górę. Szczegóły realizacji transakcji oraz pełen harmonogram będzie podany dopiero po dogłębnych analizach.  

Więcej na:

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pkn-orlen-lotos-polaczenie-przejecie-fuzja,148,0,2399380.html