Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Konsalnet w drodze na GPW


Po nieudanej próbie sprzedaży Konsalnetu przez chińskiego inwestora, jego właściciele rozważają debiut na giełdzie. Spółka złożyła już w KNF prospekt emisyjny, który jest teraz analizowany przez urzędników.

Zarząd spółki podkreślił, że na tym etapie procedury dopuszczenie do obrotu publicznego nie jest jeszcze przesądzone, dlatego nie podał jaką część akcji zamierzają sprzedać akcjonariusze.

Konsalnet jest firmą z silną pozycją szczególnie w ochronie sieci handlowych. Spółka ma rozwinięty system konwojowania i liczenia gotówki, z flotą bankowozów i profesjonalnymi liczarniami pieniędzmi w całym kraju.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/konsalnet-debiut-gieldowy-knf-prospekt,139,0,2374539.html