Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

III kwartał 2017 na rynku M&A


Porównując wyniki osiągane w poszczególnych kwartałach 2017 roku, w 3 kwartale odnotowaliśmy najniższą jak dotąd ilość transakcji – 42. Podobna sytuacja utrzymuje się również w całym regionie EMEA, który jako jedyny region na świecie odnotowuje spadki ilości transakcji. Wartości także nie zachwycają, największa transakcja kwartału osiągnęła wartość najniższą od roku 2013.

W3 kwartale dominowały transakcje zawierane pomiędzy polskimi podmiotami.Polskie spółki stanowiły 71% kupujących i aż 83% sprzedających. Zaangażowanie podmiotów zagranicznych po stronie kupujących utrzymuje się na stabilnym poziomie 28%. W tej grupie wciąż dominują spółki europejskie.

Dużym zaskoczeniem jest wartość największej transakcji tego kwartału. 51% akcji spółki deweloperskiej LC Corp zostało nabyte przez podmioty związane z majątkiem Leszka Czarneckiego za zaledwie 481 mln zł. Dla przypomnienia na polskim rynku wartość największej transakcji w danym kwartale do tej pory przekraczała 1 mld zł. Na przestrzeni ostatnich 5 lat ten warunek nie został spełniony tylko w 3 kwartale 2013, kiedy Orlen przejął TriOil Resources za562,9 mln zł. Patrząc w przyszłość, brakuje na horyzoncie dużych transakcji,które mogłyby się domknąć jeszcze w 2017 roku. Dominować będą transakcje małe i średnie, zawierane pomiędzy polskimi podmiotami.

Więcej na:

blog.fordata.pl/raport-ma-index-poland-3-kwartal3q-2017/