Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

PGZ przejmuje Stocznię Marynarki Wojennej


Z oświadczenia PGZ dowiedzieliśmy się, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie podpisana umowa finalizująca zakup Stoczni Marynarki Wojennej przez Polską Grupę Zbrojeniową. Po przejęciu pracownicy z odpowiednim doświadczeniem zostaną zatrudnieni.

PGZ podkreśliła również, że w konsekwencji przedsiębiorstwo SMW zostanie zintegrowane z podmiotami stoczniowymi Grupy PGZ. Już dzisiaj można jednak powiedzieć, że gdyby nie zakup SMW przez PGZ spodziewany koszt ukończenia okrętu patrolowego "Ślązak" byłby dużo wyższy niż będzie to miało miejsce w obecnej sytuacji. Jak zaznaczono, cały proces realizowany jest pod nadzorem sądu upadłościowego, MON oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Została w tej sprawie również wydana pozytywna decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przejęcie przedsiębiorstwa SMW jest bliskie finalizacji, co potwierdza zasadność wybranego scenariusza działania. Da to szansę na aktywne podjęcie działalności gospodarczej bez zadłużeń przez nową Stocznię i jej integrację z innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej PGZ.

PGZ skupia ponad 60 spółek branż zbrojeniowej,stoczniowej i nowych technologii. Roczne przychody Grupy to około 5 mld zł.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pgz-stocznia-marynarka-wojenna,58,0,2358842.html