Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Multimedia Polska Energia przejęta przez Orange


Orange Polska podpisała z Tokida Investments warunkową umowę kupna 100 % udziałów spółki Multimedia Polska Energia. Wartość nabycia udziałów wyniesie 37mln zł i zostanie skorygowana o rozliczenie kapitału obrotowego i wartość środków pieniężnych na dzień zamknięcia transakcji pozostających w MPE.

Z komunikatu wygenerowanego przez Orange Polska dowiedzieliśmy się, że powyższa transakcja wpisuje się w strategię Orange Polska rozwoju usług dla gospodarstw domowych, komplementarnych do usług telekomunikacyjnych.Pozwala ona Orange Polska zwiększyć bazę klientów korzystających z usługi Orange Energia do około 100 tysięcy.

Multimedia Polska Energia świadczy sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom biznesowym i indywidualnym. Na dzień podpisania umowy grupa obsługiwała około 75 tys. klientów.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/orange,132,0,2347652.html