Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Warszawski E. Leclerc sięga po Almę


Alma Market chce sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółce Immomok. To podmiot, który prowadzi market E. Leclerc na warszawskim Ursynowie. Cena transakcji to 94 mln zł.

Z komunikatu wygenerowanego przez Almę dowiedzieliśmy się, do sądu upadłościowego w Krakowie wpłynął wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alma Market na rzecz Immomok. Transakcja ta pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej ceny w postępowaniu upadłościowym, oraz zabezpieczy przedsiębiorstwo dłużnika przed ewentualnym spadkiem jego wartości,a dodatkowo ograniczy koszty upadłości. Pozwoli nadto na szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Proponowana transakcja zmierza do zachowania przedsiębiorstwa Dłużnika, a co za tym idzie utrzymanie kilkuset miejsc pracy.

Alma w lutym tego roku złożyła w krakowskim sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Wcześniej próbowała postępowania sanacyjnego, ale zostało ono umorzone. W 2016 r. spółka miała stratę netto w wysokości 234 mln zł wobec 149,5 mln zł rok wcześniej.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/alma-leclerc-sprzedaz-upadlosc,180,0,2345652.html