Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Famur przejął pakiet kontrolny akcji Kopexu


Famur poinformował o nabyciu 48.932.015 szt. akcji zwykłych na okaziciela Kopex SA, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym Kopex SA oraz dających tyle samo głosów podczas walnego zgromadzenia Kopex SA, za łączną kwotę 204.046.502,55 zł.

W raporcie podano również, że nabycie akcji zostało zrealizowane w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej w dniu 26 czerwca 2017 r. oraz ze względu na małą wartość jednego z pakietów, w formie umowy cywilnoprawnej z dnia 26 czerwca 2017 r. Nabycie pakietu kontrolnego akcji Kopex SA stanowi jeden z kluczowych kroków w realizacji modelu integracji Grupy Famur z Grupą Kopex.

Więcej na:

nettg.pl/news/143510/transakcje-famur-kupil-pakiet-kontrolny-akcji-kopexu