Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Polska Grupa Energetyczna kupiła elektrociepłownie od grupy EDF


Szczegóły umowy pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną a francuską grupą EDF na zakup m.in. 8 elektrociepłowni i 400 km trakcji energetycznej są już znane. Warunkowa umowa opiewa na 4,51 mld złotych. 2,45 mld złotych przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld złotych na zadłużenie polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela.

Na transakcję PGE przeznaczy większość z dostępnych na koniec I kwartału środków wynoszących 4,6 mld zł. Spółka zapewnia, że wydatek nie będzie dla niej problemem. W samym tylko pierwszym kwartale tego roku zysk netto PGE wyniósł 964 mln zł wobec 870 mln zł rok wcześniej.

Umowa ma charakter warunkowy a zamknięcie transakcji nastąpi jeśli firma dostanie zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Energii, uzyska zgodę PGE na odstąpienia od prawa pierwokupu od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych a EDF dostanie zgodę na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji dotyczących nadzoru nad spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach.

Więcej na:

next.gazeta.pl/next/7,151003,21834496,polska-grupa-energetyczna-kupuje-elektrocieplownie-od-francuzow.html#BoxBizLink