Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

AmRest sfinalizował zakup Pizza Topco


AmRest sfinalizował zakup 100% udziałów w Pizza Topco France SAS od Top Brands NV. oraz zmienił nazwę Pizza Topco na AmRest Topco France SAS. Wartość transakcji wyniosła ok. 12,3 mln euro.

W komunikacie wygenerowanym przez spółkę podano,że wszystkie wymagane zgody oraz inne warunki, od których uzależniona była finalizacja zostały spełnione. Między innymi doszło do podpisania ramowej umowy franczyzowej z Pizza Hut Europe, zgodnie z którą AmRest jako wyłączny master-franczyzobiorca nabył prawa do udzielania na rzecz osób trzecich franczyzy (tzw. subfranczyza) na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery we Francji oraz Monako, przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez spółkę.

Ramowa umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków. W ramach ograniczenia kosztów budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm  obniżający opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz franczyzodawcy, przy założeniu, że spółka spełni określone warunki zawarte w ramowej umowie.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/amrest-sfinalizowal-zakup-pizza-topco-za-ok,216,0,2319576.html