Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Polska niepewność polityczna szkodzi rynkowi fuzji i przejęć


Niespełna 200 przejęć zrealizowano w 2016 r. w Polsce,zdaniem ekspertów w tym roku ta liczba będzie na podobnym poziomie. Jest jednak mało prawdopodobne, abyśmy pobili rekord z 2015 roku. 

Na rynku fuzji dominują fundusze private equity. Nowe technologie,media, farmacja i opieka zdrowotna to sektory, które są postrzegane przez niejako najbardziej perspektywistyczne, a najgorzej wypadają energetyka i branża budowlana. Wprawdzie w ostatnich miesiącach widać dużą aktywność funduszy, ale eksperci podkreślają, że niepewność polityczna może w tym roku być hamulcem dla rynku. 

Po pierwszych miesiącach widać już, że w Polsce 2017 będzie kolejnym rokiem dużych transakcji. Tomasz Pasiewicz, partner zarządzający Saski Partners powiedział, że choć będą dominowały te o wartości rzędu 100-150 mln zł, to już w pierwszym kwartale udało się zamknąć kilka transakcji, których wartość przekracza miliard złotych, jak Żabka czy sprzedaż aktywów Engie.Trwają też prace nad kilkoma innymi. Pasiewicz dodaje, że jeśli chodzi okupujących, to oprócz funduszy obserwujemy też dużą aktywność państwa. Podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa prawdopodobnie zwiększą swoje zaangażowanie kapitałowe m.in. w aktywa górnicze, bo rząd pracuje nad projektem połączenia KHW z Polską Grupą Górniczą. 

Mocną konsolidację widać w sektorze handlu detalicznego, w branży finansowej oraz nieruchomościach. Fala przejęć przelewa się przez GPW.Od początku roku ogłoszono już 11 wezwań do sprzedaży wobec 35 w całym 2016roku.

Więcej na: