Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Kruk przejmuje hiszpańską spółkę windykacyjną


Branżowy gigant kupi spółkę zarządzającą wierzytelnościami w Hiszpanii. Finalizacja transakcji ma nastąpić najpóźniej do końca przyszłego miesiąca. Skonsolidowane przychody przejmowanej spółki w 2015 roku wyniosły 4,1 mln EUR.

Najnowsza akwizycja wpisuje się w ramy strategii grupy nalata 2015-2019. W listopadzie Kruk sfinansował przejęcie włoskiej spółki Credit Base International. W zeszłym roku jej przychody opiewały na 2,2 mln euro.Włoski serwiser działa od początku lat 90 i ma doświadczenie w zarządzaniu całym procesem obsługi zarówno na etapie polubownym jak i sądowym.

Kruk rozpoczął ekspansję na zachód Europy w 2014 roku od rynku niemieckiego. Rok później rozpoczął działalność we Włoszech oraz w Hiszpanii. Niedawno grupa zamknęła drugą inwestycję na Półwyspie Iberyjskim –kupno portfela wierzytelności konsumenckich od Grupy Carrefour. Jego wartość nominalna to 183 mln euro. W kwietniu 2016 roku spółka kupiła pierwszy portfel wierzytelności od hiszpańskiego banku BIGBANK SA Consumer Finance. Wartość nominalna transakcji wyniosła 3 mln euro.

Więcej na:

wiadomosci.stockwatch.pl/kruk-przejmuje-spolke-windykacyjna-w-hiszpanii,akcje,183610