Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

2016 r. na polskim rynku M&A


Zgodnie z raportem przygotowanym przez Fordata wyniki roku2016 potwierdzają, że rekordy w zakresie ilości transakcji na polskiej scenie transakcyjnej  już dawno minęły.Najprawdopodobniej rok 2016 zamknie się na stabilnym poziomie ok. 180transakcji. Co prawda stanowi to ok. 30% spadek w stosunku do wyników rekordowego roku 2015, ale nie jest to zły wynik w porównaniu do poprzednich lat – roku 2013 rok zamknął się na poziomie 135, a w 2014 – 158 transakcji.Wyniki osiągnięte w roku 2016 mogły być podobne do 2015, gdyby nie zmiana na polskiej scenie politycznej, która przyniosła zupełnie inne podejście do rynku krajowego, jak i europejskiego, a także dużą niepewność, która studzi entuzjazm inwestorów.

W roku 2016 odnotowano 11 transakcji o wartości powyżej 100mln EUR. Najbardziej imponujące były dwie transakcje o niespotykanej na polskim rynku wartości: sprzedaż Grupy Allegro przez Naspers do grupy funduszy Cinven, Permira i Mid Europa Partners za prawie 13 mld złotych oraz  sprzedaż32,8% pakietu akcji Pekao przez Unicredit do PZU i PFR za prawie 10 mld złotych. Dla porównania w ostatnich 4 latach największe transakcje w danym roku miały wartości od 1,5 do 2,5 mld zł (za wyjątkiem przejęcia Polkomtela przez Cyfrowy Polsat w 2013 r za 6,149 mld zł). W 2016 jak i rok temu spada wartość transakcji M&A zawieranych w Polsce. Wśród transakcji z ujawnioną ceną dominują te o wartości poniżej 100 mln złotych.

Więcej na:

blog.fordata.pl/raport-ma-index-poland-podsumowanie-2016-roku/#