Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

PZU i Polski Fundusz Rozwoju przejmują Pekao


PZU i Polski Fundusz Rozwoju kupują prawie 1/3 akcji Banku Pekao SA. Włoski bank UniCredit dostanie 123 zł za akcję, czyli w sumie ponad 10,5 mld zł.

PZU i PFR zapewniają, ze będą współpracować w celu zapewnienia efektywnej realizacji strategii rozwoju Pekao, utrzymując aktualny profil niskiego ryzyka banku, solidny poziom rentowności oraz stabilną politykę długoterminową w zakresie wypłat dywidendy z zysku. 

Michał Krupiński, prezes PZU powiedział, że dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo –Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Prezes jest przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników.

Więcej na:

wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/PZU-i-Polski-Fundusz-Rozwoju-przejmuja-bank-Pekao-S.A.-00033440