Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Stocznia Marynarki Wojennej wystawiona na sprzedaż


224 mln 909 tys. zł wynosi cena wywoławcza będącej w upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Oferty można składać do 18stycznia 2017 roku.

Przetarg obejmuje prawo wieczystego użytkowania kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ponad 30 ha, prawo własności budynków, budowli,obiektów inżynierii lądowej i wodnej, doku, środków trwałych (maszyny i urządzenia, środki transportu), obiektów małej architektury, infrastruktury naziemnej i podziemnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach prawa handlowego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Posiadaczem ponad 99%. akcji Stoczni Marynarki Wojennej jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Pozostałe akcje należą do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Pod koniec października minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk zwrócił się do Zbigniewa Ziobry ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem postępowania likwidacyjnego Stoczni Marynarki Wojennej SA w Gdyni. Gróbarczyk uważa, że nie mogą dopuścić do utraty stoczni o tak strategicznym znaczeniu zarówno dla bezpieczeństwa jak i gospodarki kraju.To stanowiłoby poważne zagrożenie i naruszenie interesów Państwa.

Więcej na:

http://hutnictwo.wnp.pl/stocznia-marynarki-wojennej-wystawiona-na-sprzedaz-za-224-mln-zl,286808_1_0_0.html