Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Nasza Apteka przejmuje akcje Farmacolu


Spółka Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu.

W wyniku wezwania na akcje drugiej największej hurtowni farmaceutycznej na rynku zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 8 461 984 akcji Farmacolu. Licząc dla ceny wezwania 52zł za akcję, łącznie kosztowało to 440 mln zł.

Pod koniec września Andrzej Olszewski,Zyta Olszewska, Anna Olszewska, Maciej Olszewski, Prometeusz SPV1, Nasza Apteka oraz Farmacol, posiadający łącznie 12,72 mln akcji spółki, stanowiące 65,99%ogólnej liczby głosów podpisały porozumienie, którego celem jest nabycie pozostałych 10,67 mln akcji. Farmacol planuje docelowo wycofać akcje spółki z obrotu na GPW.

Farmacol to drugi największy dystrybutor farmaceutyczny w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999r.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wezwanie-na-farmacol-nasza-apteka-olszewski,54,0,2208310.html