Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Kruk przejmuje spółkę zarządzającą wierzytelnościami we Włoszech


Kruk, największa w Polsce firma windykacyjna, kupi 100% udziałów w spółce działającej w obszarze zarządzania wierzytelnościami na rynku włoskim.

Komunikat wygenerowany przez spółkę Kruk informuje, że zgodnie z ofertą, emitent nabędzie pełen pakiet wolnych od wszelkich obciążeń oraz od praw osób trzecich udziałów. Nabycie spółki będzie zgodne z opublikowaną strategią grupy Kruk na lata 2015-2019, w której zakłada się rozwój również poprzez realizację projektów akwizycyjnych.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kruk-kupi-spolke-zarzadzajaca,84,0,2180692.html