Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Polska awansowała w prestiżowym rankingu Światowego Banku


Polska awansowała z 25. na 24. miejsce w najnowszej edycji rankingu "Doing Business", przygotowanego przez Bank Światowy.Najlepszym miejscem na świecie do prowadzenia biznesu jest Nowa Zelandia.

Awans Polski o jedną pozycję w stosunku do roku ubiegłego możliwy był m.in. dzięki wprowadzeniu nowego prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacji prawa budowlanego. Prawo restrukturyzacyjne, które obowiązuje od 2016 r.,ułatwia wierzycielom dochodzenie roszczeń, przyśpiesza postępowania i daje stronom większy wpływ na przebieg postępowań. Z kolei nowelizacja prawa budowlanego ułatwiła proces uzyskania pozwolenia na budowę m.in. dzięki rezygnacji z przymusu dołączania do projektu takich dokumentów jak gwarancja dostawy czy warunki przyłączenia mediów.

"Doing Business" to publikowany co roku raport Banku Światowego. Znajduje się w nim opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w190 krajach. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie m.in. pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej.Raport publikowany jest od 2003 r.

Więcej na:

next.gazeta.pl/next/7,151003,20892056,polska-awansowala-w-prestizowym-rankingu-banku-swiatowego-zajmujemy.html