Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Upadek Banku Spółdzielczego w Nadarzynie


Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Powodem jest to, że bank nie reguluje swoich zobowiązań wobec klientów w zakresie wypłaty środków.

Obecnie bank prowadzi 8,1 tys. rachunków klientów, na których zgromadzono depozyty o wartości 140,6 mln zł. KNF zapewnia, że klienci mogą liczyć na odzyskanie swoich pieniędzy, dzięki gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wypłaty środków powinny zostać dokonane w terminie 7dni roboczych od dniach złożenia wniosku o upadłość banku.

Więcej na:

next.gazeta.pl/next/7,151003,20867665,upada-kolejny-polski-bank-nastapil-niekontrolowany-odplyw.html#BoxBizLink