Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Emitent kart Multisport planuje przejęcie akcji Calypso Fitness


Benefit Systems złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia akcji Calypso Fitness. Po transakcji spółka będzie posiadała w sumie 83,4% akcji podmiotu.

Przejęcie kontroli nad Calypso Fitness ma na celu zapewnienie Benefit Systems, a także użytkownikom kart sportowych oferowanych przez Grupę Kapitałową Benefit Systems stabilnej bazy współpracujących z firmą klubów fitness, mieszczących się w lokalizacjach atrakcyjnych dla posiadaczy kart sportowych.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki. Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/benefit-systems-miltisport-przejecie-klubow,234,0,2170858.html