Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Sąd ogłosił upadłość SKOK Skarbiec


Sąd Okręgowy w Gliwicach ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Skarbiec w Piekarach Śląskich (SKOK Skarbiec).

Uzasadniając sąd podkreślił, że zostały spełnione ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości tej kasy. Skarbiec był niewypłacalny, a jego aktywa nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań. Zgodnie z postanowieniem sądu wierzyciele SKOK Skarbiec będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

SKOK Skarbiec jest kolejną spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, która dołączyła do grona upadłych SKOK. Wcześniej z rynku zniknęły już takie kasy, jak: Wspólnota, Wołomin, Kujawiak, Polska,Jowisz i Arka.

Więcej na:

wyborcza.biz/biznes/1,147872,20770300,sad-oglosil-upadlosc-kolejnej-skok-tym-razem-chodzi-o-kase.html