Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

OT Logistics przejmuje kontrolę nad STK oraz Koleją Bałtycką


OT Logistics otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie STK oraz Kolei Bałtyckiej. STK Group będzie mogło również zainwestować w akcje OT Logistics. Uzyskanie zgody urzędu stanowi spełnienie kolejnego z warunków stojących na drodze do realizacji umowy.

W czerwcu b.r. OT Logistics zawarł warunkową umowę inwestycyjną z STK Group dotyczącą realizacji przez OT Logistics inwestycji w akcje STK S.A. oraz akcje Kolei Bałtyckiej za szacunkowo ok. 33 mln złotych.Kontrakt dotyczył również inwestycji STK Group w akcje OT Logistics za 23,4 mln złotych.

Głównymi klientami obu spółek są największe w Polsce zakłady branży paliwowej, energetycznej i ciepłowniczej. Pod względem wykonanej pracy przewozowej zajmują piąte miejsce wśród prywatnych przewoźników kolejowych.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ot-logistics-transport-kolejowy-przejecie,137,0,2156937.html