Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Fortum sfinalizowało akwizycję Ekokem


31 sierpnia Fortum sfinalizowało transakcję kupna 81% akcji Ekokem Corporation od czterech największych udziałowców spółki.

Ekokem zostanie włączony jako obszar biznesowy do dywizji City Solutions i jest skonsolidowany z grupą Fortum od końca sierpnia 2016roku. Koszty transakcji wynoszące około 12 mln euro zostaną uwzględnione w wynikach finansowych za trzeci kwartał 2016 roku.

Ekokem specjalizuje się w recyklingu materiałów i odpadów,ostatecznym unieszkodliwianiu odpadów, rekultywacji gleby i budowlach ziemnych.Siedzibą firmy jest fińskie Riihimäki.

Więcej na:

energetyka.wnp.pl/fortum-sfinalizowalo-akwizycje-ekokem,280161_1_0_0.html