Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

PGNiG przejmuje Spółkę Energetyczną Jastrzębie


Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z PGNiG Termika przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie za 371,82 mln zł. To da czas i środki na restrukturyzację przeżywającej kłopoty spółki.

Z komunikatu wynika, że w ramach transakcji uregulowane umownie zostały długoterminowe warunki zakupu przez SEJ od JSW węgla oraz metanu, a także sprzedaży do JSW mediów energetycznych w postaci ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Grupa PGNiG natomiast  zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski,magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych,a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jsw-wyprzedaje-majatek-spolka-energetyczna,153,0,2117273.html