Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

PGNiG Termika przejęła Spółkę Energetyczną Jastrzębie


Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podpisał z PGNiG Termika list intencyjny dotyczący nabycia przez PGNiG Termika 100 proc. akcji spółki Spółka Energetyczna Jastrzębie.

List intencyjny zawiera zobowiązania do wystąpienia w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania przez PGNiG Termika do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na realizację transakcji.

PGNiG Termika to największy w Polsce producent ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Spółka produkuje 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła.

Więcej na:

energetyka.wnp.pl/list-intencyjny-jsw-z-pgnig-termika-ws-sprzedazy-sej,274352_1_0_0.html