Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Unimot przejął spółkę Tradea


Niezależny dostawca paliw i energii Unimot nabył 100 procent udziałów w spółce pod firmą Tradea Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

Nabycie podmiotu aktywnego na rynku energii elektrycznej pozwoli emitentowi realizować cele biznesowe w zakresie budowania multienergetycznej oferty produktowej i wpisuje się w jego strategię rozwoju.

Strony nie ujawniły wartości transakcji.

 Więcej na:

energetyka.wnp.pl/unimot-na-zakupach,274167_1_0_0.html