Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Wezwanie na Redan


Radosław Wiśniewski z żoną Piengjaj i podmiotami powiązanymi ogłasza wezwanie na 14,3 mln akcji Redanu, stanowiących 39,9 procent ogólnej liczby akcji spółki. Wiśniewski dzięki temu chce osiągnąć 100 procent ogólnej liczby głosów w spółce, zamierza przywrócić akcjom formę dokumentu i wycofać je z obrotu na GPW.

Zapisy rozpoczną się 31 maja i mają potrwać do 29 czerwca.Jest jednak warunek. Wzywający zamierza kupić akcje tylko wtedy, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą co najmniej10,5 mln akcji, stanowiących 25,8 procent ogólnej liczby głosów. Łącznie z posiadanymi akcjami Wiśniewski miałby wtedy 90 proc. ogólnej liczby głosów, co pozwoliłoby mu na przeprowadzenie wykupu przymusowego.

Redan jest właścicielem marek odzieżowych, działa w dwóch segmentach - modowym i dyskontowym.

Więcej na:

www.parkiet.com/artykul/23,1473894-Wezwanie-na-akcje-Redanu.html