Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Macro Games przejął akcje Big Blue Marble Incorporation


Macro Games kupiła za ponad 4 mln zł udziały w amerykańskiej firmie Big Blue Marble Incorporation. Ma to wzmocnić wrocławską spółkę w zakresie produkcji gier.

Z komunikatu opublikowanego przez Marco Games dowiedzieliśmy się, iż w dniu 2 maja 2016 roku spółka nabyła aktywa w postaci 4 900 udziałów stanowiących 49 procent w kapitale zakładowym w spółce Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami, Stany Zjednoczone za kwotę 1 097 600 dolarów.

Macro Games to spółka z segmentu nowych technologii, rynku gier i elektronicznej rozrywki. Pozycje na swoim rynku buduje gromadząc w portfelu różne portale internetowe odnoszące się do tematyki gier oraz realizując innowacyjne projekty przeznaczone dla społeczności graczy. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 roku.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/polska-spolka-kupuje-udzialy-amerykanskiego,173,0,2074285.html