Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Połączenie Famur i Elgór już za miesiąc


Plan połączenia spółek został przyjęty w dniu 15 stycznia 2016 roku przez zarządy łączących się spółek. Według stanowiska zarządu Famuru planowane fuzja ze spółką Elgór+Zamet pozwoli uzupełnić portfel produktów o rozwiązania komplementarne, które dotychczas oferowały spółki grupy, a doświadczenie na rynkach zagranicznych może stanowić istotne uzupełnienie realizowanego przez Famur programu ekspansji zagranicznej Go Global.

Potencjał wykorzystania produktów Elgór+Zamet poza górnictwem węgla kamiennego wpisuje się w strategię konsekwentnej dywersyfikacji segmentów gospodarki, do których grupa Famur dostarcza swoje rozwiązania. Celem połączenia jest wzmocnienie operacyjne grupy nie tylko dzięki przejęciu kompetencji zakładu produkcyjnego,ale także poprzez zasilenie struktur Famur przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą Elgór+Zamet.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej na:

gornictwo.wnp.pl/polaczenie-famur-i-elgor-uchwala-za-miesiac,271734_1_0_0.html