Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

CCC musi zapłacić 100 mln zł więcej za przejęcie spółki eobuwie.pl


Dobre wyniki spółki eobuwie.pl są nie na rękę jej większościowemu udziałowcowi.Powodują, że CCC musi dużo więcej zapłacić za przejęcie kontroli nad spółką. O ponad 100 mln zł więcej.

Zgodnie z założeniami określonymi w umowie zobowiązującej oraz określoną wartością EBITDA za 2015 rok, kwota uzupełniająca wyniesie 100,68 mln zł. W związku z powyższym łączna cena za 74,99procent akcji eobuwie.pl wyniesie 230,66 mln zł.

Z komunikatu wygenerowanego przez CCC dowiadujemy się, że emitent zapłaci akcjonariuszom spółki najpóźniej w terminie 7 dni po upływie 12 miesięcy od daty przeniesienia akcji (15.01.2016) kwotę 5 000 000 zł powiększoną o odsetki w wysokości 2,5 procent w skali roku, o ile całość lub część tej kwoty niezostanie zabezpieczona przez emitenta na poczet roszczeń emitenta z tytułu wad oświadczeń i zapewnień złożonych przez akcjonariuszy spółki z tytułu zawarcia umowy inwestycyjnej.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/eobuwie-ccc-musi-dolozyc-ponad-sto-milionow,63,0,2058559.html