Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

GPW i rynek kapitałowy w Planie Morawieckiego


Małgorzata Zaleska, szefowa GPW powiedziała, że Giełda Papierów Wartościowych wraz z uczestnikami rynku kapitałowego pracują nad propozycją, dotyczącą roli tego rynku w Planie premiera Morawieckiego "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski”. Ponieważ rynek kapitałowy jest fundamentalnym elementem i narzędziem realizacji tego planu, jest z pewnością bardzo dobrym miejscem do wspierania innowacyjnych projektów.

Zdaniem szefowej GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powinna być giełdą pierwszego wyboru dla spółek, podmiotów funkcjonujących w Polsce, dlatego według niej należy rozważyć wprowadzenie nowych produktów, które sprawdziły się na rynkach zagranicznych. Dotyczy to m. in. tzw. REIT-y (ang. Real Estate Investment Trust), czyli spółki, które działają na rynku nieruchomości.Nabywają nieruchomości, zarządzają nimi i oczywiście, jeśli jest taka potrzeba zbywają je. Spółki te z reguły są zwolnione z podatków, ale jednocześnie zobowiązane do wypłaty bardzo wysokiej stopy dywidendy. To powoduje, że papiery emitowane przez REIT-y stają się atrakcyjne dla akcjonariuszy. Jednocześnie inwestycje tych podmiotów mają charakter długoterminowy.

Więcej na:

finanse.wnp.pl/gpw-i-rynek-kapitalowy-w-planie-morawieckiego,271080_1_0_0.html