Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

BPH przejęty przez Alior Bank


Alior zawarł z GE umowę w sprawie nabycia wydzielonej części BPH. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Cena za 87,2 procent udziałów w podstawowej działalności banku to 1.225 mln zł.

Kontrolowany przez PZU Alior w komunikacie podał, że dzięki transakcji przejęcia BPH połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o 12mld zł, a portfel wysokomarżowych kredytów o 8,5 mld zł. Po połączeniu aktywa banku osiągną poziom ok. 60 mld złotych, co uplasuje bank na 9 pozycji w sektorze bankowym.

Realizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF.Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r.

Więcej na:

www.rp.pl/Banki/304019958-Alior-po-przejeciu-BPH-wskoczy-na-9-pozycje-na-rynku.html