Ponad 441 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska


Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zarząd Kasy Krajowej odmówił udzielenia SKOK Polska pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Polska.

Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Polska stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej na:

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19675790,knf-zawiesila-dzialalnosc-skok-polska-i-wystapila-o-ogloszenie.html