Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Ruch w farmacji


UOKiK zgodził się na trzy koncentracje na rynku farmaceutycznym. BRL Center – Polska może przejąć sieć należącą do Medea Holding, Cefarm Warszawa dostał zgodę na przejęcie aptek Gama Farmacia, a Value Pharmacy na inwestycję w apteki Gemini.

Z ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że wszystkie apteki, nad którymi w wyniku transakcji kontrolę sprawować będzie BRL, prowadzą działalność na odrębnych rynkach geograficznych. UOKiK uznał zatem, że planowana koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na poszczególnych rynkach lokalnych i wyraził na nią zgodę.

Więcej na:

biznes.pl/magazyny/uokik-wyrazil-zgode-na-trzy-koncentracje-na-rynku-farmaceutycznym/qnrs3c