Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Forum Holding zdobył zgodę UOKiK na nabycie akcji


Grupy DuonPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Fortum Holding kontroli nad Grupą Duon. Tym samym spełnił się jeden z warunków realizacji wezwania na akcje spółki.

Warunkiem nabycia akcji w wezwaniu jest także złożenie zapisów na co najmniej 51 procent akcji Grupy Duon. Fortum ogłosiło 8 stycznia 2016 r. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy Duon po 3,85 zł za akcję.

Grupa Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót tymi surowcami. Od 2007 roku spółka notowana jest na GPW.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/fortum-holding-ma-zgode-uokik-na-nabycie,146,0,2018194.html