Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

KNF szuka chętnych do przejęcia SKOK Polska


Komisja Nadzoru Finansowego szuka chętnych banków do przejęcia kolejnego SKOKu – tym razem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie.

Banki zainteresowane udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Polska mogą zgłaszać do KNF do dnia 23 lutego 2016 roku włącznie.

Więcej na:

finanse.wnp.pl/knf-szuka-chetnego-banku-do-przejecia-kolejnego-skok-u,267159_1_0_0.html