Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Izo-Blok rozważa publiczną emisję akcji


Giełdowy producent elementów z tworzyw sztucznych zakończył badanie due dilligence niemieckiej spółki z branży motoryzacyjnej SSW PearlFoam.

Spółka Izo-Blok poinformowała, że wynik badania due dilligence jest pozytywny. Część kwestii objętych przeglądem jest jeszcze jednak przedmiotem szczegółowej weryfikacji i wyjaśnień. Zamknięcie negocjacji zmierzających do nabycia 100 procent akcji SSW PearlFoam przez Izo-Blok planowane jest jeszcze na luty 2016 roku. Zarząd Izo-Bloku w związku z planowaną akwizycją, rozważa publiczną emisję akcji. W przypadku dojścia do skutku transakcji, spółka planuje całość środków uzyskanych z emisji przeznaczyć na częściowe sfinansowanie transakcji nabycia udziałów niemieckiej spółki.

Więcej na:

www.parkiet.com/artykul/25,1461541-Izo-Blok-rozwaza-emisje-akcji-w-zwiazku-z-akwizycja.html