Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

SKOK Wyszyńskiego przejęty przez Alior Bank


Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni przez Alior Bank SA. Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wyszyńskiego.

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła w SKOK Wyszyńskiego zarządcę komisarycznego, który ustalił, że ujemne fundusze własne oraz ujemny wskaźnik niewypłacalności świadczy o niewypłacalności. 17 grudnia 2015 r. Kasa Krajowa SKOK poinformowała KNF o odmowie udzielenia SKOK Wyszyńskiego pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. Następnie Komisja jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wyszyńskiego.

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że sytuacja Alior Banku pozwala na przejęcie SKOK Wyszyńskiego w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy.

Więcej na:

finanse.wnp.pl/alior-bank-przejmuje-skok-wyszynskiego,266068_1_0_0.html