Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Mniej upadłości firm w 2015 r. i dobre prognozy na 2016 r.


W 2015 roku upadłość ogłosiło 747 przedsiębiorstw. Rok wcześniej było ich 822. Poprawa ominęła jednak sektory produkcji i usług, a o pogorszeniu można mówić także pod kątem miejsca działalności firm – a mianowicie w województwach: mazowieckim oraz śląskim. Prognozy na 2016 rok są optymistyczne.

Jak twierdzą eksperci Euler Hermes głównie czynniki finansowe a nie popytowe wpłyną na prognozowane wyhamowanie tendencji spadku liczby upadłości w 2016 r. do -3 procent – wartości trzykrotnie mniejszej w porównaniu z minionym rokiem.

Analiza wyników firm i upadłości za poprzedni - 2015 rok wskazuje na narastający powoli problem finansów przedsiębiorstw, a przede wszystkim tych mniejszych. Problem konkurencji głównie ceną na rynku krajowym jak i eksportowym drenuje rentowność firm. W efekcie zwiększało się zauważalnie na przestrzeni ostatnich kwartałów ich zadłużenie, finansowały się one długiem zamiast zyskiem nie z wyboru, ale z konieczności. Ten wewnętrzny do tej problem firm zderzy się zapewne z problemem zewnętrznym - spodziewanym spadkiem akcji kredytowej banków. Dodatkowo w polskie firmy uderzyć może postępująca stagnacja na rynkach wschodzących, wpływająca bezpośrednio na naszych kontrahentów zachodnioeuropejskich.

Więcej na:

finanse.wnp.pl/mniej-upadlosci-firm-w-minionym-roku-dobre-prognozy-na-2016-r,264876_1_0_0.html